Grudziądzka Rada Seniorów już działa

Grudziądzka Rada Seniorów już działa

Grudziądzka Rada Seniorów już działa. Dziś Radni Seniorzy odebrali nominacje oraz wzięli udział w pierwszej sesji, podczas której wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącą Rady Seniorów została Lidia Chmielewska, Wiceprzewodniczącym Piotr Szulc, a Sekretarzem Danuta Strzechowska-Micorek. Wszystkim wybranym do tego niezwykle ważnego gremiumWięcej…

Wschodnie standardy w Sejmie RP

Wschodnie standardy w Sejmie RP

Dziś w Sejmie niezwykle burzliwy dzień. Rano PiS zmieniło porządek obrad Sejmu i rozszerzyło go o głosowanie nad kandydaturą Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, kandydata który przyznał się do niezapoznania się z ostatnimi wyrokami TK i nie odpowiadał na pytaniaWięcej…

Grudziądzka Rada Seniorów powołana

Dziś uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza powołano członków Grudziądzkiej Rady Seniorów. W jej skład weszli: Stefania Bieńkowska (przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Lidia Chmielewska (zgłoszenie indywidualne), Adam Chojnacki (przedstawiciel NSZZ Solidarność), Helena Danielewicz (zgłoszenie indywidualne), Jolanta Herba (przedstawiciel Prezydenta Grudziądza), Krystyna Niećko (przedstawicielWięcej…

Facebook User Timeline

Close