O mnie

O mnieUrodziłem się w kwietniu 1978 r. w Grudziądzu. Uczęszczałem do Technikum Budowlanego mieszczącego się obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim.

Karierę zawodową rozpocząłem jako handlowiec w jednej z grudziądzkich firm. Następnie przez sześć lat wprowadzałem na polski rynek produkty jednego z francuskich koncernów instalacyjnych. Po zdobyciu korporacyjnego doświadczenia zaproponowano mi stanowisko kierownicze oddziału firmy instalacyjnej w Grudziądzu. W grudniu 2006 r. Rada Miejska Grudziądza powołała mnie na Sekretarza Miasta. Funkcję tę sprawowałem przez blisko pięć lat. W 2010 r. wybrany zostałem radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2011 r. pełnię funkcję posła na Sejm RP. W minionej kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Ponadto zasiadałem w czterech komisjach nadzwyczajnych: do spraw zmian w kodyfikacjach, do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz sześciu podkomisjach, z których trzem przewodniczyłem. Obecnie pracuję w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji do Spraw Petycji. Ponadto zasiadam w dwóch podkomisjach nadzwyczajnych.

Facebook User Timeline

Close