Grudziądzka Rada Seniorów powołana

Dziś uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza powołano członków Grudziądzkiej Rady Seniorów. W jej skład weszli: Stefania Bieńkowska (przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Lidia Chmielewska (zgłoszenie indywidualne), Adam Chojnacki (przedstawiciel NSZZ Solidarność), Helena Danielewicz (zgłoszenie indywidualne), Jolanta Herba (przedstawiciel Prezydenta Grudziądza), Krystyna Niećko (przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich), Wiesław Poliński (przedstawiciel Rady Miejskiej Grudziądza), Krzysztof Rotnicki (przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta), Danuta Strzechowska-Micorek (przedstawiciel Związku Przyjaciół Pomorza) oraz Piotr Szulc (zgłoszenie indywidualne).

Wszystkim Radnym Seniorom serdecznie gratuluję wyboru. Jestem przekonany, że będziecie Państwo integrować środowisko osób starszych oraz wspierać i inicjować przedsięwzięcia na rzecz grudziądzkich seniorów.

Cieszę się, że zainicjowany przeze mnie pomysł powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów zyskał aprobatę wszystkich grudziądzkich rajców.

Facebook User Timeline

Close