9 maja - Dzień Unii Europejskiej

12 lat Polski w Unii Europejskiej

Po obaleniu komunizmu w 1989 r., Polska wyznaczyła sobie dwa najważniejsze cele w polityce zagranicznej. Jednym z nich było przystąpienie do Unii Europejskiej. Cel ten udało się zrealizować 1 maja 2004 r.

Proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej trwał kilka lat. Musieliśmy spełnić wiele wymagań formalnych i prawnych. Wysiłek dostosowywania gospodarki do standardów europejskich ponieśli wszyscy Polacy, a zwieńczeniem tej pracy było podpisanie 16 kwietnia 2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego. To właśnie na mocy tego dokumentu i decyzji Polaków w ogólnopolskim referendum Polska 1 maja 2004 r. stała się pełnoprawnym członkiem struktur unijnych.

12 lat polskiej obecności w strukturach europejskich to ogromny sukces. Dzięki funduszom unijnym Polska zyskała ogromną dynamikę rozwoju i stała się jednym z liderów rozwoju w skali UE.

Dziś w szczególności należy pamiętać o tym, że obecność w UE to przywileje oraz zobowiązania wynikające z przynależności do Wspólnoty. Będąc członkiem UE jesteśmy jednocześnie członkami wspólnoty zachodnich, demokratycznych państw, kierujących się zasadami demokracji i państwa prawa.

Facebook User Timeline

Close