O rodzinnych ogrodach działkowych

O rodzinnych ogrodach działkowych

Jak funkcjonuje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych? Z jakimi problemami borykają się działkowcy? Między innymi o tym rozmawiałem dziś z Prezesem Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Panem Piotrem Gadzikowskim oraz Wiceprezesem Panem Mieczysławem Chrapińskim.

Zdaniem przedstawicieli środowiska działkowców do największych problemów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych należy zaliczyć samowole budowlane polegające między innymi na budowaniu ponadnormatywnych altan oraz stałe zamieszkiwanie „działkowców” na terenach ogrodów mających służyć przede wszystkim rekreacji, spotkaniom z przyjaciółmi oraz drobnym uprawom owoców i warzyw.

Wspólnie stwierdziliśmy, że przyjęta przez Sejm minionej kadencji ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych rozwiązuje wszelkie nieuregulowane wcześniej kwestie, a tym samym doskonale spełnia pokładane w niej oczekiwania.

W związku z tym, że przedstawione problemy wydają się wynikać z błędnych interpretacji obowiązujących aktów prawnych zobowiązałem się podjąć działania mające na celu ich doprecyzowanie.

O rodzinnych ogrodach działkowych

Facebook User Timeline

Close